Σκοπός Ύπαρξης

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η επικοινωνία και η ανάπτυξη φιλικών δεσμών ανάμεσα στα μέλη του…

Η καταγραφή και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν οικογένειες με τρία παιδιά…

Η ηθική και υλική συνδρομή κάθε μέλους που έχει άμεση και αποδεδειγμένη ανάγκη…

Η ανεύρεση πόρων ενίσχυσης και συμπαράστασης μελών..

Η άσκηση επιρροής προς την Πολιτεία για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των οικογενειών με τρία παιδιά…

Η εξομοίωση και η ένταξη των μελών σε ευεργετικές διατάξεις των νόμων που ισχύουν για τους πολύτεκνους…

Η διεκπεραίωση φιλανθρωπικών και κοινωνικών δράσεων με βοήθεια…

Ο Σύλλογος Εστία Τριτέκνων Θεσσαλονίκης ιδρύεται για φιλανθρωπικό σκοπό και μόνο.